Bezpieczenstwo zbiorowe

Systemy tłumienia wybuchów muszą zapobiec wybuchowej reakcji w jej najwcześniejszej fazie i zapobiegać dawaniu się nadciśnienia przed tym, jak początek może sprawić do każdego zniszczenia. System przeciwwybuchowy reaguje w rozwoju kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, wykrywających mającą się wybuchową kulę ognia. Od razu do instalacji zabezpieczonej jest wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze wzrastające ciśnienie reakcji utleniania zdąży zniszczyć instalację.

Detektory ciśnień wykryją eksplozje w jej daleko wczesnej fazie, w aktualnym elemencie wysyłają klucz do centrali sterującej. Kontroler wysyła klucz do danej butli, jednocześnie ją wywołując. Wszystko trwa w sezonie kilku milisekund, od pierwszej fazy budzenia się kuli z energii wybuch aż do czasu stłumienia eksplozji poprzez specyficzny system, jaki go zakończy.

Explosion safety to dostępne techniki, które służą bezpieczeństwo przeciwwybuchowe :

Założenia przy organizowaniu są główną metodą zapobiegania występowaniu niebezpieczeństw, jednakże nie do skutku mogą zapobiegać każdemu przypadkowi, które są zajęcie w pracy z trudnymi mediami, a przy zachowaniu następujących technik można zmniejszyć skutek wybuchu.

Wykwalifikowani specjaliści są w okresie dobrać odpowiednie zabezpieczenia przed wybuchem i wzrostem ciśnienia dla instalacji procesowych w jakiejś gałęzi przemysłu. Udzielane są projekty zrobione "pod klucz" zaczynając od początkowej fazy projektu, poprzez mocowanie i otwarcie, aż po serwis systemów. Współczesne rozwiązania opierają się na urządzeniach czołowych światowych producentów -  konsumenci otrzymują kompleksowe i bezpieczne rozwiązania stosowane indywidualni pod konkretną linię technologiczną. Zabezpieczane są działające już instalacje - poprawiając je do prawidłowych przepisów.