Comarch erp optima wiki

Comarch ERP Optima to uniwersalna aplikacja, pozwalająca wszystkiej firmie na prowadzenie całej księgowości, i dzięki licznym aktualizacjom jest cały czas przystosowana do najnowszych przepisów.
W oprogramowaniu wybiera się Księga Podatkowa, zawierająca Księgę Zysków i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a ponadto sporządzenie informacji i e-deklaracji.

Ponadto Comarch księgowość to dodatkowo Księga Handlowa. Element ten płaci za takie operacji jak napisanie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy tworzenie zdjęć na zasadzie stosowanych przez użytkownika parametrów.
Pomyślano również o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie czynności jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków zdrowych i ceny niematerialnych, stosowanie trzech nowych form amortyzacji (liniowa, jedna lub degresywna). Wydobywają się tu i liczne funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a także możliwość przypisywania osób dorosłych za dane jego składniki.
Oprogramowanie Comarch księgowość to znakomite rozwiązanie dla jakiejś firmy, która nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja jest w duzi zautomatyzowana, więc wystarczy jedynie włożyć do niej znane, aby każdymi wyliczeniami zainteresowało się oprogramowanie. Pomaga więc nie tylko wygodę, lecz także oszczędność kosztów.
ERP Optima można sprawdzić dzięki wersji demonstracyjnej. Istnieją dwie drogi na wejście w jej dysponowanie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na kartę producenta i wykonać zyskujący na niej formularz. Jakie dysponuje ograniczenia w związku do całej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można korzystać z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Stanowi to okres wystarczający do sprawdzenia w realizacji całych jej ról. Tylko po obecnym czasie można zadecydować, czy dostanie się licencję na dalsze używanie, albo i zrezygnuje. Jest zatem uczciwe rozwiązanie, idące na darmowe sprawdzenie, czy warto wydać pieniądze.