Corona plytki bezpieczenstwa

Firmy z wielu lat dostarczają szeroką ofertę rozwiązań służących do pomoce maszyn oraz instalacji procesowych przed uszkodzeniem, w produkcie niekontrolowanego spadku lub wzrostu ciśnienia w systemie. Jednym z podstawowych ubezpieczeń tego standardu są bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Urządzenia te robią analogiczną rolę jak zawory bezpieczeństwa, z obecną odpowiedzią, że po zadziałaniu potrzebujemy je wymienić. Z różnej części, ze powodu na lżejszą konstrukcję, płytki bezpieczeństwa są o moc tańsze od zaworów. Co istotne, płytki potrafią być traktowane samodzielnie bądź w kombinacji z zaworem bezpieczeństwa. W sukcesie kompletu płytka-zawór rola płytki polega na ubezpieczeniem zaworu przed korozyjnym wpływem środowiska akcji i zanieczyszczeniem. Rozwiązanie to daje zastosować tańszy zaworów o mniejszej jakości wykonania materiałowego. Płytki bezpieczeństwa charakteryzuje kompletna szczelność, siła na zmiany ciśnienia w kontekście a bardzo długi godzina bezawaryjnej pracy.
Jednowarstwowe płytki bezpieczeństwa używane głównie dla przeciętnych aplikacji i dużych ciśnień rozerwania. Płytki zostały tak zrobione, aby ciśnienie rozerwania stanowiło wypadkową wyboru odpowiedniej grubości i form wykorzystanego materiału. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze może dążyć do 70% nominalnego ciśnienia rozerwania. Wszystkie płytki bezpieczeństwa są ze zintegrowanym wzmocnieniem, które przeciwdziała wahaniom ciśnienia.
Trójwarstwowe płytki bezpieczeństwa w grupy przypadków korzysta się dla niskich, średnich, a też dużych ciśnień pracy. Oferowane rozwiązania mogą tworzyć pracę przy ciśnieniu roboczym na poziomie nawet 80% wartości ciśnienia rozerwania płytki. Laserowo nacięte, dane obiekty rozerwania służą nam dużą dokładność zadziałania łatwy również w zintegrowaniu z membraną uszczelniającą ustalają ciśnienie rozerwania. I w wypadku tak wysokich ciśnień rozerwania polecaj się płytki z nacięciem gwieździstym co daje brak fragmentacji po zadziałaniu. W sensie osiągnięcia jak najlepszej dokładności zadziałania, punkty rozerwania zostały zrobione przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii laserowej. Scalone wzmocnienie gwarantuje siłę na życie próżni, bez sensu na kształtu płytki. Przy aplikacjach gdzie kłopotem może być korozja, element ulegający rozerwaniu zabezpieczony jest za pomocą membrany uszczelniającej.