Czy mozliwa jest sprzedaz kasy fiskalnej

novitus deonNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, ale tylko gdy będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, ponieważ tylko oni są zainteresowani skupem używanych kas. Kasy fiskalne tanie i używane możemy znaleźć w autoryzowanych punktach danego producenta. Kasę fiskalną możemy również bez problemu oddać do złomowania. Natomiast jeżeli mechanizmy z kasy są w bardzo dobrym stanie, to można ją odsprzedać innej firmie.

W przepisach o kasach rejestrujących nie ma konkretnie zawartych jednoznacznych regulacji, które dotyczyłby postępowania podatnika z posiadanymi kasami fiskalnymi w przypadku zakończenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, która jest jego własnością. Takie też stanowisko określone jest w interpretacji indywidualnej, które zostało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o numerze ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z użytku i wykonaniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi zostaje w kwestii podatnika. Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby w opisywanej sytuacji kasa fiskalna mogła być fizycznie zniszczona, czy też odsprzedana innej jednostce. Natomiast w praktyce okazuje się, że nikt poza producentem nie jest zainteresowany kupnem używanej kasy fiskalnej. Jest to spowodowane faktem, że kasa rejestrująca jest przyrządem o szczególnym przeznaczeniu, a jej budowa, funkcjonowanie, a także sposób użytkowania przez podatnika zapisane są bardzo szczegółowo w przepisach, które dotyczą kas. Na mocy tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą zajmować się jedynie uprawnieni producenci krajowi i podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu kas fiskalnych, którzy posiadają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że oferowane przez nich kasy spełniają funkcje zapisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a także warunki, którym muszą odpowiadać. Zatem jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej jednostce, to wskazane byłoby omówić tę decyzję z uprawnionym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kasa ta spełnia wymogi zapisane w ustawie o VAT i czy można w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl