Definicja oraz rodzaje szkolen dla kadr

Mianem szkoleń określa się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania danej pracy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o stosunkowo niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie bierze w nich udział około trzydziestu osób. Jest to liczba uczestników przywodząca automatycznie na myśl liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to przecież również forma edukacji, choć nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób dorosłych. Wyróżnia się kilka rodzajów szkoleń, w zależności od cechy kategoryzacji:

  • szkolenia otwarte – są dostępne dla praktycznie wszystkich chętnych, zaś udział w nich jest nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy również mogą kierować swoich pracowników na tego typu szkolenia kadr, pokrywając przy tym część kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi aktualnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której nawołuje do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji pracowników tudzież udostępnia internetową bazę danych zawierającą informacje na temat dostępnych szkoleń otwartych.
  • szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb indywidualnego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z konkretnej firmy), uczestnicy są kierowani na szkolenia tego rodzaju przez ich pracodawcę, czyli organizatora.
  • szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – odbywają się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego zakładu pracy;
  • szkolenia zewnętrzne – ich prowadzenie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, którym jest zakład pracy. Istnieje tzw. rejestr instytucji szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na bazie odrębnych przepisów), które prowadzą szkolenia dla osób szukających pracy oraz bezrobotnych finansowane ze środków publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.