Depresja dziecieca

Depresja graniczy z każdym rokiem coraz liczniejszą sumę głów w dowolnym wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, kiedy a dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Wiele spośród nich odczuwa latami bez wiedze o chorobie, zaś część spośród nich używa innych form walki spośród ostatnim wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą jednak dla zwiększenia efektywności terapii powinno wpisywać się środkami farmakologicznymi. Wiele głów nie zdaje sobie sytuacji spośród tego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o pracy z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych oraz z wykorzystaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby oraz okresu jej nasilenia, lekarz psychiatra decyduje o sposobie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne polecane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede każdym za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy zastanawia samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie reagują na dane substancje czynne. Terapia farmakologiczna jest bardzo często do celu życia pacjenta, szczególnie w sukcesu tzw. depresji endogennej. Osoba zapadająca na nawroty depresji musi być pod ścisłą opieką psychiatry, jaki nie tylko kontroluje stan pacjenta, ale również najlepiej zna ocenić postępy działania również ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują jeszcze większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby i wskazuje metody radzenia sobie w krytycznych chwilach.