Dyrektywa gazowa ue

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być wykonane przez całe produkty, jakie są przeznaczone do zastosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w jednych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z użyciem dowolnego wyniku w obszarach, w jakich może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgodzie z umowami atex także za dostosowanie danego towaru do ostatnich reguł. Atest atex jest chciany w sukcesu produktów, które widzą się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest to dziedzina, gdzie buduje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią więc żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesie, kiedy duża porcja energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który tworzy wielkie zagrożenie dla jedzenia i zdrowia ludzkiego.