Dyrektywa unijna ochrona danych osobowych

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedno z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Roli w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w środek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie wymaga spełniać produkt w współzależności od otoczenia w którym będzie on użytkowany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne czerpiące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim dawana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już wycofany z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.