Dyrektywa unijna ochrona srodowiska

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do produktów przeznaczonych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania zwracające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z obecnym każde procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić kojarzony w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

http://erp.polkas.pl/wdrazanie-systemow-erp-it-w-pigulce/

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej grupie wydobywają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które sięga się w przeciwnych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być znaczny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo zaopatrzenia w obiekcie zapewnienia zgody z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.