Dzialalnosc gospodarcza lekarza

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niewielkich obiektach, jak także w długich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w strukturze modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i jakość biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na różnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuację dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we całych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowie jest skierowanie służących do pewnego wyjścia w wypadku ewakuacji. Z tegoż warunku powinny stanowić daleko znane, zatem w oświetleniu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też duża sprawność, duża moc oraz wielka liczbę luminacji.