Elementem bezpieczenstwa biernego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla służącego ją doceniaj wykonującego przy niej człowieka. Z tegoż sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzinie technologicznych, producenci maszyn i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę kwestię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co chwila samo narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał nacisku na chwila zatrzymania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siłę na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w znanym i prostym stanowisku (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być wskazany w sposób rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nadejść w jak najbliższym okresie. Zatrzymanie maszyny uważa na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej pracowanie jest złe.