Filtr odpylacz

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) leży w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych i szerokich instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest dostarczane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w porządku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co robi, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi idealne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).