Gastronomia pdf

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, przeprowadzającego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest więc rodzaj szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w końca odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu działania są coachowie, którzy odbywają ze swoimi odbiorcami na drugich płaszczyznach np. w ruchu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a też analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich naturalnych predyspozycji, określenie naszych projektów i skupienie na optymalizacji działań jadących do ich osiągnięcia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne efekty i środki intelektualne. Innymi cechami istotnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest dobra wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko działa im w ciągu rozwijania się; jest stworzony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; obiektem jest sprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.