Gaszenie pozarow grupy e

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najłatwiejszy także dużo modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają najwyższe użycie. W relacji od posiadanego składu potrafią być grane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa swoje zamierzenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi stanowić traktowana w przypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na tym, że wodę można wykorzystywać w nieznanym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych miejscach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych mieszkaniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do innych substancji, ale również podstawy ich przesadzania i kierowania w rejon pożaru.