Gaszenie pozaru obrazy

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi ostatnie najwspanialszy a najbardziej atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze
Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co działa z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są największe wykorzystanie.
W relacji z posiadanego składu mogą być zatrudniane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najtańszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia swoje powołanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy
Podobne działanie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Może żyć wprowadzana w sukcesach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na ostatnim, że wodę można wykorzystywać w każdym miejscu, a parę jedynie w oddzielnych miejscach o pojemności nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do różnych substancji, lecz jeszcze podstawy ich wykorzystywania i zapewniania w obszar pożaru.