Inne tlumaczenia ustne uzywane w praktyce

turbovacPakowarki próżniowe TURBOVAC - serie: S20, S30, S40, M20, M30 i inne

Zazwyczaj, używając określenia tłumaczenia ustne mamy na myśli tłumaczenie symultaniczne, czyli wykonywane w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, lub też tłumaczenie konsekutywne, które stanowi przekład tekstu osoby, która znajduje się obok tłumacza. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że istnieją jeszcze inne, bardzo ciekawe rodzaje tłumaczeń. Są to między innymi tak zwana szeptanka, liaison czy tłumaczenie a vista. Czym charakteryzują się przedstawione przeze mnie rodzaje przekładów? Tłumaczenie szeptane, czyli tzw. szeptanka jest to specyficzny rodzaj przekładu, który polega na wyszeptywaniu klientowi zdanie po zdaniu słów wypowiadanych przez mówcę. Jest to wyjątkowy rodzaj tłumaczenia, które może być bardzo łatwo zakłócone przez wszelkiego rodzaju dodatkowe dźwięki, dlatego może być stosowane jedynie w małych grupach ludzi. Zazwyczaj jest ono przeprowadzane w momencie, kiedy tylko jedna osoba na spotkaniu nie rozumie języka, którym posługuje się mówca. Ten rodzaj tłumaczenia jest jednak bardzo nielubiany przez tłumaczy, ponieważ nie tylko wymaga niespotykanego skupienia i podzielności uwagi. Tłumacz bowiem, szepcząc słowo po słowie klientowi, sam sobie może zagłuszyć wypowiedź prelegenta.

Liaison to wyjątkowy rodzaj tłumaczenia konsekutywnego, które polega na tłumaczeniu wypowiedzi zdanie po zdaniu. Jest on stosowany w sytuacjach, kiedy tłumacz nie ma możliwości przygotowania notatek z wypowiedzi prelegenta, lub kiedy przekład dokładny co do słowa jest niezwykle ważny. Zazwyczaj wykorzystuje się ten rodzaj tłumaczenia w czasie tłumaczenia części budowy maszyny. Liaison znany jest również jako tłumaczenie towarzyskie. Tłumaczenie a vista jest połączeniem tłumaczenia pisemnego i mówionego. Polega na przetłumaczeniu tekstu pisanego na mowę, jednak trudność polega na tym, że tłumacz nie otrzymuje wcześniej tekstu, tak więc musi obejmować wzrokiem od razu całe zdanie i jak najdokładniej i najwierniej je przetłumaczyć. Tego typu przekłady są najczęściej stosowane w sądach, nic więc dziwnego, że są elementem egzaminu na tłumacza przysięgłego.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl