Instytut psychiatrii i neurologii nip

Samą z ważnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest widzący się właśnie w Stolicy, otwarty w 1951 roku z przyczyny grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym wysokiego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w dziale badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w rozmiarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w kierunku tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują delikatne również znacznie przyjazne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i rozwijane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z poważnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Niewielka ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w niedalekiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pracę działania od brzasku do kraju.