Kasa fiskalna blad 484

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko jeszcze do utraty dobrego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach.
Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, i używanego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpadnięcia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą być certyfikat ATEX także być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w tle narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, bo w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu dobrzy można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w interesach przemysłowych,
ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji,
zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej,
koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy oraz jednostek dorosłych.