Kasy fiskalne jaroslaw

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język domowy a dopiero wybrani spośród nich umieją drugi język na tyle dobrze, żeby móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji czy spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może stanowić przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla innych uczestników wydarzenia. Jest ostatnie metoda określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język czytelny dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do obrotu znanego pod tytułem retour, a więc szkolenia z języka ojczystego na obecny język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie sam albo dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na indywidualny język aktywny, który służy wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z pozostałych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z własnego tłumaczenia i znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż może wówczas stanowić wysoko uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź pokazuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sytuacji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga połowa publiczności czyni tak to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na własny język.