Kolposkop w diagnostyce ginekologicznej

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była ogólnie niedoceniania oraz traktowana jako badanie kłopotliwe i skomplikowane, a także nieobiektywne. Współcześnie jednak można zaobserwować diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy.

Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie adekwatnych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w tym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop umożliwia nie tylko bierną obserwację, ale również diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do czynienia ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety.

Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można dokonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia wykorzystywana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w tych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu prostymi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może zostać dodatkowo wyposażona w kamery cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź dokonania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.