Normy bezpieczenstwa monitorow

maga krajalniceCzęści zamienne do krajalnic Ma-Ga 612p (zobacz schemat) - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz warty zdrowia, które musi dokonać każdy produkt przeznaczony do praktyki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek artykuł będzie potrzebował być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.
Każde dania muszą istnieć założone tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) tworzy się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE – tworzy na planu zapewnienie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji – procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu – procedura pytań i jakości każdego wytworzonego wyniku w końca ustalenia współpracy z poradą, 4. zapewnienie jakości materiału – procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. współpraca z typem – procedura do spełnienia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obiekcie zabezpieczenia jego spójności z klientem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji – procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w sensie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.