Obowiazek kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a również do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

posnet thermal xlPosnet THERMAL XL - drukarka fiskalna Polkas Kraków

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są ale w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać sporządzone z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż towarów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała odtworzenia w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte towary planuje być pobierana w euro, w terminie gdy wartość umowie będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.