Obowiazek posiadania instalacji awaryjnego oswietlenia

Każdy budynek i jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie stosowane jest w budynkach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub innych zdarzeń losowych. W zależności od źródeł zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

ultrasonicSurveyor – ultradźwiękowy detektor wycieków gazu - GRUPA WOLFF

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w którym doszło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia stosowane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, aby ich zastosowania odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła wykonywane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła zależy od modułu jaki zastał zainstalowany i mieści się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie oprawy rastrowej wykonanej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, a ich paraboliczny kształt zapewnia optymalne oświetlenie. W pomieszczeniach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgotności i większym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, stosowane są oprawy świetlówkowe. Ich zaletą jest większa stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a także nowe technologie sprawiają, że wzrastają wymagania odnoszące się także do modułów świetlnych. To stało się powodem coraz szerszego zastosowania takich urządzeń jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, jest nie tylko energooszczędne, lecz także bardziej wydajne i ma dłużysz okres gwarancyjny na ich bezproblemowe działanie. Spełnia ono wszystkie wymagania i oczekiwania klientów, którzy dbają o prawidłowe wyposażenie budynku, zgodne z polskimi normami.