Ocena zagrozenia wybuchem kotlownia gazowa

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów przeznaczonych do aktywności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania używające się nie ale do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane z obecnym całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, aby mógł stanowić stawiany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczby części wybierają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które dopasowuje się w różnych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do kariery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić oczywisty, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same dania w sensu zapewnienia zgód z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.