Ochrona przeciwwybuchowa w gornictwie

Górnictwo w naszym kraju jest najlepsze na całym świecie, a także mimo metanowych pokładów węgla najbezpieczniejszym. Bezpieczeństwo osiągnięto przez użycie różnorodnych technologii i zabezpieczeń, dzięki którym minimalizujemy możliwość zapalenia się czy wybuchu metanu.

Chcąc uniknąć wybuchu metanu, minimalizujemy występowanie czynników go zapalających, których występowanie możemy ograniczyć poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń. Na dole kopalni czy do ściany czy do przodka musi być doprowadzony prąd zasilający kombajny i przenośniki transportujące urobek. To właśnie na skutek wytworzenia się iskrzenia uszkodzonych kabli, czy wytworzenie się łuku elektrycznego, dochodzi do zapalenia i wybuchu metanu. Dlatego też we wszystkich urządzeniach elektrycznych stosowana jest specjalna ochrona przeciwwybuchowa (explosion protection). Dzięki takiej ochronie stosowanej w tych wszystkich urządzeniach i maszynach minimalizujemy przedostanie się potencjału elektrycznego do środowiska metanowego dzięki czemu w razie awarii nie dojdzie do tragedii. Górnicy elektrycy pracujący na dole kopalni są specjalnie szkoleni z zakresu ochrony przeciwwybuchowej i ognioszczelności tak, aby mogli oni bezpiecznie dla siebie i innych pracowników dołowych wykonywać własną pracę. Każdy elektryk dołowy raz na pięć lat musi brać udział w takim szkoleniu zakończonym egzaminem, dzięki czemu jego wiedza zostanie odświeżona oraz zapozna się z nowymi przepisami i sposobami osiągnięci ognioszczelności i przeciwwybuchowości.
Ochrona przeciwwybuchowa i ognioszczelność jest więc ważnym czynnikiem stosowanym na każdej kopalni, dzięki czemu minimalizowane jest zagrożenie wybuchem metanu.