Odpylacz pulsacyjny

książka przychodów i rozchodów

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) powstaje w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych i rozległych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udzielane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w okresie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zwracaniu się wentylatora po zakończeniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest przychylne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego roli (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).