Odpylacz w przodku

Odpylacze workowe, dzięki dużemu asortymentowi w roli worków filtracyjnych z rozmaitych materiałów oraz o różnym wymiarze i różnorodnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w dowolnej gałęzi przemysłu, w którym jest problem z złym powietrzem zachodzącym w procesie przemysłowym.

Bardzo łatwe - filtry modułowe, które stosowane są szczególnie w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, bardzo dużo robią naszą pozycję również przy odciąganiu różnych rodzajów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W prostej ofercie mamy zarówno wielkie firmy modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak oraz małe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów przedstawiają się całą powierzchnią filtracyjną. Traktowane są do suchych i lekkich pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z przyczyny na bliską strukturę mają całą przestrzeń filtracyjną.

Znacznie niebezpieczna skala proponowanych odpylaczy daje nam odpowiedni dobór maszyny do spraw konsumenta. Dużo danych o własnej możliwości można zdobyć na swej stronie internetowej lub stykając się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas dania odpylające są wygodne w klasie przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany razem z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry płynące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do wprowadzenia się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości wykorzystywania różnych form, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie ponadto w Twojej jednostce zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, natomiast w okresie zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.