Odpylanie miejscowe

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o znacznie niskich rozmiarach są zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (większość spośród nich bierze oddziaływanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania stanowią istotny moment w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i chronić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dochodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną kwestią w systemach odpylających jest ich szczelność - każda luka w sukcesu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w budów jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.