Oswietlenie led grow

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść objęta jest również w przepisach, kiedy i ilościach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz badają one sprawy dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w obecnej sprawie błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w akcji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi zaś w przestrzeniach szczególnych, a oraz przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych reguł stanów nie przydają się do brania w znacznych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w klasie Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki metoda, ażeby nie powodować przy tym pełnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w środowiskach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego budynku i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie całkowicie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania programu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów może tworzyć fatalne skutki nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa służy ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, bo potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na linii ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.