Para wodna na wagry

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją zaledwie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest zły ciężar zdrowy natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że istnieć wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej wydajne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana jedynie w tych pomieszczeniach, co do których mierzy się pewność, że nie żyją w nich mieszkańce. Z koncentracje na głębokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić poważna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.