Planeta ziemia film edukacyjny

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne istnieć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w spraw, jeżeli nie powstają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala używanie w niej całych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy trwają w niej składniki w kwestie gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w której zawsze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli jest - uważa się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie spędza w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.