Posiadanie kasy fiskalnej 2013

Z roku 2017 każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną będzie przymuszony do posiadania kasy fiskalnej posnet temo hs ej. Anno Domini 2016 jest rokiem przejściowym w jakim potrafienie kasy fiskalnej dla pań, których zakup nie przekroczył 20 tysięcy dobrych jest nieobowiązkowe. Razem z artykułem 111 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy sprzedają produkty lub świadczą usługi na sytuacja osób fizycznych bez prac finansowej i rolników na ryczałcie mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i sprzedawania paragonu naszym klientom.

Zapis ten ogląda się w rozporządzeniu ministerstwa Finansów w artykule trzecim ustawy pierwszej punkcie pierwszym, które wyszło czwartego listopada dwa tysiące czternastego roku. Rozporządzenie to czuje jednak pewien wyjątek dotyczący rejestracji prowadzonej prace przy wykorzystaniu kasy finansowej i dotyczy kwoty dwudziestu tysięcy złotych ruchu w wprowadzeniu sprzedaży dóbr i pomocy podmiotom fizycznym bez działalności finansowej i rolnikom na ryczałcie, ale z otwarciem, iż ta akcję została dokonana w roku dwa tysiące piętnastym. Kasa finansowa w 2016 roku nie jest wówczas niezbędna dla każdych przedsiębiorców, ale limit ustawy przewiduje koniec jej funkcjonowania z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego. Powodem wprowadzenia ustawy jest praca przedsiębiorców, którzy nie wykazywali obrotów ponad ustawowe dwadzieścia tysięcy złotych. Zdaniem wprowadzającego rozporządzenie celem ustawy jest prawdę wobec innych przedsiębiorców oraz przestrzeganie praw użytkownika i przejrzystość prowadzenia kampanii gospodarczej. W latach dwa tysiące piętnaście i dwa tysiące szesnaście wyróżniamy okres przejściowy w jakim dla większości usługodawców przestał obowiązywać limit a przedsiębiorcy Ci istnieli przymuszeni do budowania rachunków za pośrednictwem kas fiskalnych. Powiedz ta tyczyła się mianowicie stacji diagnostycznych pojazdów, warsztatów samochodowych, lekarzy, prawników, dentystów, fryzjerów a dodatkowo kosmetyczek i stołówek, które wykonywane istniały na terenie placówek oświatowych i przez te instytucji zarządzanych.