Pospiech film

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na własnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów wiąże się inne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest niewątpliwie woda. Lecz nie w jakimkolwiek przykładu można się nią posługiwać. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z ostatniego, że wolno ją dawać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, iż nie ważna z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest efektywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na proponowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Natomiast w współczesnych faktach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.