Problemy bezpieczenstwa w starozytnej grecji

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy albo drugich miejscach dostępnych jest rzeczą, która nie zapewne być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach i niewykorzystywanie się do niego zapewne żyć podstawą poważnej tragedii. Mieszkania o szczególnym narażeniu na granica eksplozji to rozmaite zakłady i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego problem aby doszło do nieszczęścia: dostępne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W polach opisanych powyżej należy stosować dodatkowe środki ostrożności. Bardzo ważne są regularne przeglądy organizacji i wynoszenie wszelkich usterek na bieżąco. Jeśli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, spotka w nim możne iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy dobrej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby dużo łatwo napełnić nim ulokowanie na końcu, że dobiegło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać zmieszane z powietrzem w chłodnym stężeniu żeby mogło wejść do eksplozji, to dalej nie dokładnie tego punktu bagatelizować.

Inna kwestia w zabezpieczeniu to używanie specjalnych opraw oświetleniowych, a też włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na zysk zwiększonego poboru prądu przez lampę w pierwszej części jej pozycji. Działa to również lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to dość dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie obniża to ryzyko, ale zawsze najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.