Przeglad techniczny kasy fiskalnej

Każdy z podatników zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile szczegółowych wymogów w zakresie posiadania i obsługi omawianych urządzeń musi spełnić. Jednym z takich wymogów jest obowiązkowe przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Z czego to wynika i w jakim okresie powinien być przeprowadzany? Jaki związek ma kasa fiskalna a przegląd techniczny? O tym poniżej.


Zgodnie z ustawą o VAT kasy fiskalne należy obowiązkowo poddawać okresowym przeglądom technicznym. Po powyższej dacie okres ten uległ wydłużeniu. Przegląd taki przeprowadzany jest przez odpowiedni serwis . Przed 1 grudnia 2008 roku przeprowadzanie przeglądów technicznych kas fiskalnych odnosiło się do rocznego terminu. W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych kasy rejestrujące obowiązkowo powinny być poddawane przeglądowi technicznemu co dwa lata od fiskalizacji lub od ostatniego przeglądu. W przypadku, gdy podatnik nie wywiąże się z takiego zobowiązania może zostać poddany sankcjom. Mowa tutaj między innymi o możliwości nałożenia na podatnika kary grzywny za wykroczenie skarbowe, gdyż sytuacja nie poddania kasy rejestrującej okresowemu przeglądowi traktowana jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi. Uzasadnienie takie wynika z artykułu 61 § 3 k.k.s.

Rodzi się pytanie w czyjej gestii jest pamiętanie o przeprowadzeniu takiego przeglądu? Oczywiście pilnowanie terminu w tym przypadku należy do podatnika, a nie do serwisu. Posiadacz kasy fiskalnej novitus delio przy zbliżającym się terminie przeglądu powinien powiadomić serwis o takiej konieczności. Natomiast serwisant kas, zgodnie z § 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 5 dni od zgłoszenia.
Podatnik powinien również pamiętać o tym, że niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej skutkuje koniecznością zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu. Karom takim poddawani są podatnicy, którzy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży towarów/usług nie dokonali w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego przez właściwy serwis.
Podsumowując, warto przypomnieć, iż za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada tylko i wyłącznie użytkownik.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl