Przemyslowe systemy odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych stanowi wyjątkowo groźne w swoich wynikach ze powodu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu zapewne żyć m. in. otwarty ogień, a jeszcze niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

comarch erp xlComarch ERP XL | Systemy ERP | POLKAS

Aby instalacje odpylania były prawdopodobnie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi miejscowe w twarzy ramion samonośnych, ssaw i okapów, jakie będą zlokalizowane w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały okres należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować wznoszenie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie zbiornika na pył. W wypadku, gdy ogromna warstwa pyłu zbiera się na parkiecie hali, należy stosować odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przydać się do ważnego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania powinna być uziemiona i nie może robić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to doprowadzeniem iskry. Kanały odciągowe wymagają być wytworzone ze mieszkali o grubości ścianki 2 lub 3 mm w relacje od rodzaju pyłku także jego zalety erozyjnych, żeby nie przyjąć do bardzo dużego ścierania i awarii kanałów.

W instalacjach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zabezpieczeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są dobre z przepisami zawartymi w zasadzie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w klasie przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą istnieć do jednokrotnego lub częstego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji miału w instalacji, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem potrafią być wyposażone w organizm gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w ośrodku instalacji dwutlenkiem węgla.