Pytania o controlling

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa wartość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w spółce, - Firma nastawiona jest na zarabianie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera robić, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Wymienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych układa się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy przechodzimy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.