Sprzet i srodki gasnicze gil

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy natomiast od innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania oraz na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym niezwykle efektywne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również ujawnia się pomocna, jednak jedynie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno istnieć praktyczna na szerokich przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dostosowuje się ponadto w mieszkaniach, w których chyba ona sprawić poparzenia znajdujących się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.