Stan zamowien i zlecen orange

System mrp zwany Material Requirements Planning daje szansę mienia potrzeb materiałowych. Pewno się to robić na bazie danych o strukturze wyrobów, lecz także na bazie informacji o będących stanach magazynowych, stanie zamówień, które są w kursu czy też na bazie planu produkcji.

Dzięki takiemu sposobowi można łatwo, jednak również skutecznie kontrolować zarówno sposób kiedy i normę oraz czasy produkcji. Daje również możliwość efektywnego sterowania zapasami oraz ich prawidłowym uzupełnianiem. Mrp system zezwala na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede każdym system mrp idzie na ludzkie określanie wielkości zamówień. Ponadto daje możliwość ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Zezwala na zlecenie odpowiedniego terminu do przygotowania pracy. Daje też możliwość określenia wielkości zapasów.
Mówiąc o zastosowaniu systemu Material Requirements Planning można stwierdzić, że dodaje on dobrze płynność zapasów materiałowych. Pozwala również na skrócenie etapu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, które są nieprzeprowadzone w efekcie braku materiałów lub części. Ponadto idzie na ograniczenie liczbie pracowników, którzy muszą przejmować się zaopatrzeniem materiałowym.
Omawiany system można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których ważnym zadaniem jest przede wszystkim wyznaczanie zapotrzebowania na surowce, komponenty czy materiały. System ten osiągnie na ogromne zmniejszenie nakładów finansowych, które potrzebne żebym stanowiły dla organizacji produkcyjnej.
Głównymi celami Material Requirements Planning jest ograniczenie zapasów, dokładne obliczenie terminu dostaw i dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system jest na punktu efektywniejsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.