Strefa zagrozenia pozarem

Jeżeli w danym miejscu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a też efektywny zapłon, można prowadzić o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to zespół, jaki jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego wykonanie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go doświadczona i skuteczna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego wartościami istnieje plus to, że nadaje się do w także na zewnątrz, jest oszczędny w manipulacji i transporcie, Jest i łatwą oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Stanowi wówczas niezwykle uniwersalna i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane powszechnie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których powstają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej gałęzi przemysłu. Istnieją również dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zaczynany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo bliskim czasie. Są one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, używa się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która utrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy otwiera się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda rozpoczyna się gotować, a obiekt natychmiast dokonuje się parą. Butle obecne są wykonane zgodnie z regułą ATEX.