Systemy informatyczne zarys

System informatyczny najczęściej rozumiany jest jako system, który wspomaga funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Spośród takich systemów możemy wyróżnić Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System informatyczny może być bardzo złożony jak np. w przykładzie systemów kontroli lotów na lotniskach albo w przypadkach systemów bankowych czy związanych z zarządzaniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego uznaje się ilość elementów, które ów system łączy oraz funkcji, które spełnia dzięki zastosowanemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych zajmują się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich tworzenia jest czynnością niezwykle skomplikowaną i może wymagać udziału wielu specjalistów oraz dużego kapitału. Projektowanie systemu informatycznego jest również obarczone wysokim ryzykiem porażki związanym z kosztami jego utworzenia oraz czasem wymaganym do tego. Dodatkowo może okazać się, że w czasie procesu jego wytwarzania na rynku pojawi się inny, konkurencyjny system. W projektowaniu systemów informatycznych wykorzystuje się moduł oceny procesu wytwórczego znany jako CMM – Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas produkcji systemu i przypisuje mu ocenę związaną ze zdyscyplinowaniem jego tworzenia. Ocena jest pięcio-skalowa a im wyższa, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Systemy informatyczne za główną funkcję mają przetwarzanie danych poprzez łączenie zbioru powiązanych z sobą elementów i użyciu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów informatycznych są sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych składa się z urządzeń do przechowywania danych, komunikacji pomiędzy tymi urządzeniami, komunikacji ludzi i komputerów, czujników, elementów wykonawczych oraz pozostałych.