Uziemienie na statku

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w ogromnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i gazu i tymże jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym było więc możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć dobre uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia robią się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną oraz bardzo dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej delikatne uziemienie posiadające system kontroli, który kupi na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w punkcie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kieruje się tego gatunku uziemienia? Najczęściej świętuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek natomiast na przykład elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i układa się w pobliżu substancji łatwopalnych, dociera do powstawania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak mocny zacisk a tak dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Kluczowe jest więc, że używane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wyznaczone na linii testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.