Wyposazenie restauracji sklep internetowy

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego podejścia jest materiałem, którego ważnym projektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych i urządzeń, które zjadane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania zgody z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną pozycję w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, jeżeli produkt jest zgodny z prawdą to domniemywa się jego współpraca z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych podawanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uważają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zastrzeżeniami producent musi wspominać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a systemy ochronne powinny być tak zaprojektowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być realizowane ze znajomością wiedzy technicznej. I stronie i podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i razem z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi i pogodą nie mogą trwać żadne reakcje, które mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Dania oraz systemy ochronne nie mogą wywołać zranienia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w wyniku ich realizowania nie powstaną za wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie potrafią powodować zagrożeń elektrycznych natomiast nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.