Wyuczony zawod tlumacz

XXI wiek to szczególny rozwój zapotrzebowania na innego typie tłumaczenia. Nie da się przy tym doświadczeń obojętnie wobec faktu, jak dużą rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co kładzie się pod tym słowem?

Szereg działań dostosowujących dany materiał do potrzeb naszego rynku, które stanowią m.in. tłumaczenie oprogramowania, a więc umiejętne przetłumaczenie komunikatów i dokumentacji oprogramowania na dany język, a i przystosowanie go do tego języka. Tworzy się więc z takimi kreacjami jak dostosowanie formatu dat, bądź systemu sortowania liter w alfabecie.
Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a dodatkowo programistów i inżynierów. Kompetencje językowe idą w parze z świadomością i wiedzami związanymi z zespołami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i robienie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja przemieszcza się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na targ zagraniczny, zaś zatem prawdopodobnie się znacząco przełożyć na ogólny sukces firmy.
Wprowadzenie produktu na zbyty światowe godzi się jeszcze z internacjonalizacją produktów. Czym różni się więc od lokalizacji?
Internacjonalizacja to po prostu adaptacja produktów pod warunki potencjalnych klientów bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja kojarzy się przede wszystkim na tym, by odpowiedzieć na zlecenie określonych rynków, łączy się na specyficznych potrzebach danej lokalności. Stąd też lokalizacja budowana jest dodatkowo dla każdego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego towaru. Oba procesy dodają się jednak wzajemnie a przy dużych planach działających rynków globalnych – warto rozważyć o zastosowaniu obydwu.
Pomiędzy lokalizacją i internacjonalizacją występują zależności, jakie należy wziąć pod rozwagę przy towarzyszeniu owych procesów. Przed podjęciem lokalizacji powinno przestać się internacjonalizację. Warto o tymże myśleć, ponieważ dobrze przeprowadzona internacjonalizacja znacząco skraca czas potrzebny w procesie lokalizacji, co wydłuża okres, który można przeznaczyć na stosowanie materiału na rynek. Poza tym, dobrze przeprowadzona internacjonalizacja skupia się z pewnością korzystnego wprowadzenia produktu na zbyty docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania już po zakończeniu etapu lokalizacji.
Rzetelne lokalizowanie oprogramowania potrafi żyć środkiem do sukcesu firmy.