Youtube gaszenie pozaru kielce

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy jednak od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta także czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

kasa fiskalna kraków

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym bardziej wydajne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również pokazuje się pomocna, jednak tylko w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne istnieć zużywana na wysokich przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się więcej w wnętrzach, w jakich potrafi ona przynieść poparzenia spotykających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.