Z jakiego powodu system odpylania jest tak wazny w wielu procesach produkcyjnych

W wielu zakładach przemysłowych mamy do czynienia z zapyleniem. Powstaje ono podczas procesów produkcyjnych i stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Jest to powód, dla którego należy usuwać pył za pomocą specjalistycznego systemu. Jakich branż głównie dotyczy to zagrożenie? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju obróbek drewna i metali, podczas produkcji żywności oraz leków i wielu innych.

https://www.grupa-wolff.eu/2016/02/rodzaje-czujnikow-stacjonarne-systemy-detekcji-gazu-plomienia/

Do zmniejszenia poziomu zapylenia służy dust collection system, czyli system odpylania. Zapewnia on ciągle usuwanie zanieczyszczeń poprzez specjalne ssawy. Mogą być one obsługiwane ręcznie lub na stałe zlokalizowane w odpowiednim miejscu. Problem należy zwalczać u źródła, czyli przy miejscu na produkcji, w którym powstaje pył. Takie działanie zapobiegnie się jego wzbijaniu i rozchodzeniu po całym pomieszczeniu. Warto przeszkolić pracowników w celu jak najlepszego opanowania problemu. Dbajmy też o regularną konserwację oraz sprawdzanie całego systemu odpylania, ponieważ może być on narażony na zużycie związane z ciągłą pracą. Zamawiając taki system skontaktujmy się z jego dostawcą, który doradzi nam z jakich materiałów zmontować cały system i jakie filtry zastosować. Jest to bardzo ważne, ponieważ różne materiały zachowują się w różny sposób. Przykładowo drewno nie wyrządzi większych szkód, ale już drobinki metalu mogą po czasie doprowadzić do uszkodzenia.

Dobrze zamontowany oraz sprawnie działający system odpylania pozwoli na nieprzerwaną i bezpieczną pracę. Pracownicy nie będą narażeni na wdychanie szkodliwych zanieczyszczeń oraz ich oczy będą bardziej wypoczęte. Należy wziąć też pod uwagę fakt, że osoba pracująca w czystym i niezapylonym otoczeniu będzie wykonywała swoje zadania efektywniej. Unoszący się wszędzie pył może wpłynąć również źle na wytwarzany produkt. Co jest bardzo istotne pył jest często bardzo łatwopalny! Przykładem może być mąka, która rozsypana nad ogniem natychmiast się zapali. Jest to spowodowane dużą zawartością skrobi, która wykazuje właściwości łatwopalne. Inne materiały mogą zachowywać się podobnie i właśnie z tego powodu należy zachować ostrożność.

Można wprost powiedzieć, że zapylenie jest istotnym problemem wielu branż. Wszystkie one powinny stosować systemy odpylające ze względu na bezpieczeństwo pracy oraz jej efektywność. Bardzo często maszyny również nie są przystosowane do ciągłej pracy z drobinkami materiałów. Może to doprowadzić do ich uszkodzenia.