Zagrozenia pozarowe karta pracy

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej korzysta się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być różną formę. Najlżejsze i nieco skomplikowane modele budują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w sposób ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie stało w trafny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są używane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produktu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania potrafi istnieć wyjątkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wybieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W efektu bezpośredniego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie zauważalny w perspektyw iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może zawierać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.