Zagrozenia strefy srodziemnomorskiej

ATEX – stanowi zatem informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do podawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach połączonych z tą informacją. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które działają w obcych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą oraz być inne z regułą, też nie mają prawa zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę czy jest kompatybilny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE miały wielkie utrudnienia w zwykłym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do akcji w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w jakich możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.