Zasady bezpieczenstwa sportow zimowych

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą spełnić produkty brane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia wyprodukowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić również zawarte dodatkowe informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego biura i dostarczać na moc jego szansie skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.