Zastosowanie zabezpieczen elektrycznych

Najpowszechniej stosowaną formą zabezpieczeń są zabezpieczenia naprądowe, stosowane w instalacjach elektrycznych. Za zadanie mają zabezpieczanie odbiorników, silników, transformatorów, czy rozdzielczy, jednak ich największym zadaniem jest zabezpieczanie przewodów. Metoda zabezpieczenia zwarciowe przewodów jest taka sama od wielu lat. Bardziej złożona technika ma miejsce w zabezpieczeniach przeciążeniowych. Dobór zabezpieczeń zależy od skuteczności zabezpieczenia, jak również od długotrwałej przeciążalności przewodów i kabli.

Przepisy i normy dotyczące budowy urządzeń elektrycznych wyznaczają minimalne wymagania, które muszą spełniać instalacje, biorąc pod uwagę wyposażenie w zabezpieczenia takie jak m.in. rodzaj zabezpieczeń, czułość i skuteczność oraz umiejscowienie. Występują sytuacje, w których wymagania są bardziej rygorystyczne, a zabezpieczenia muszą być certyfikowane. Wpływ na to ma miejsce, gdzie montowana będzie instalacja. Jeżeli są to miejsca szczególnej narażone na wystąpienie uszkodzeń instalacji elektrycznych, automatycznie wymagania jakościowe stają się znacznie wyższe.
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe są najczęściej stosowanym rodzajem zabezpieczeń. Obowiązkowo występują w każdym obwodzie elektrycznym i to od razu na samym początku, w miejscu wyprowadzeni obwodu, jak również tam gdzie zachodzi zmniejszenie obciążenia przewodów np. poprzez pomniejszenie przekroju żył lub zastosowanie innego przewodnika. Wbrew pozorom umieszczenie zabezpieczenia zwarciowego w punkcie odgałęzienia obwodu nie jest takie proste i oczywiste jak mogłoby się wydawać. Można je umieszczać w odległości nie mniejszej niż 3 m od tego ostatniego elementu. Ze względu na to odcinek od odgałęzienia do zabezpieczenia wymiaruje się tak jak zabezpieczenie zainstalowane, było przed nim, takie rozwiązanie skutkuje tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia na tym odcinku jest niemożliwe. Identyczną zależność obserwuje się w stosunku do przewodów łączących źródła energii m.in. transformatorów, baterii czy generatorów z rozdzielnicami, pod warunkiem, że zabezpieczenia umiejscowione jest w rozdzielnicy, na końca obwodu. Te dwa wyjątki dopuszczane są, gdy pozbawiony właściwego zabezpieczenia zwarciowego odcinek przewodów odporny jest na zwarcie.
Opisane zagadnienie wydawać się może bardzo skomplikowane i mało stosowane jednak w rzeczywistości występują one w instalacjach domowych każdego z nas.